Dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie prezentuje eksponaty z wykopalisk z Cichowa i Ożumiecha - gm. Krzynowłoga Mała w powiecie przasnyskim. (fot.T.Ulatowski)