otwarcie ekspozycji

otwarcie ekspozycji
Dr Wojciech Borkowski - wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, prezentuje eksponaty archeologiczne. (fot.T.Ulatowski)