--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
Krak de Chevaliers

Krak de Chevaliers
(fot. T. Ulatowski) Widok zamku górnego z Wieży Południowej. W głębi przy końcu murów z lewej widoczna Baszta Królewskiej Córki, a tuż przed nią jeden z kilku Donżonów. (Syria, zamek krzyżowców)

<---Poprzednie ---- Następne--->