--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
Krak de Chevaliers

Krak de Chevaliers
(fot. T. Ulatowski) "Krak" to inaczej "bastion" lub "zamczysko". Powstał na przełomie XII i XIII w. Miał opinię twierdzy niezłomnej. Najlepiej zachowany ze wszystkich zamków krzyżowców na świecie.(Syria, zamek krzyżowców) Przeczytaj relację z podróży po Syrii

<---Poprzednie ---- Następne--->