--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
Palmira - wieże grobowe

Palmira - wieże grobowe
(fot. T. Ulatowski) Z tyłu, w perspektywie pustyni wzrok przyciąga pięć wolnostojących, kilkupiętrowych zagadkowych wież. Są to Wieże Grobowe z okresu rzymskiego - miejsca pochówku zamożnych obywateli. Na wszystkich kondygnacjach tych grobowców i pod ziemią przewidziano nisze do wsuwania zwłok. (Syria, Palmira)

<---Poprzednie ---- Następne--->