--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
Bosra - Teatr Rzymski

Bosra - Teatr Rzymski
(fot. T. Ulatowski) Mógł pomieścić nawet 12 tysięcy osób. Posiada doskonałą akustykę – szept ze sceny słychać na najwyższych rzędach widowni. W okresie panowania arabskiego został otoczony murami oraz basztami obronnymi i dwukrotnie w 1147r. i 1151r. dzielnie stawiał opór krzyżowcom dowodzonym przez króla Jerozolimy Baldwina III. (Syria, Bosra)
Przeczytaj opis w dziale "Podróże"


<---Poprzednie ---- Następne--->