--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
w meczecie Umajjadów

w meczecie Umajjadów
(fot. T. Ulatowski) Meczet jest nie tylko miejscem modlitwy, ale i głebokiej refleksji nad własnym życiem. Damaszek, Syria

<---Poprzednie ---- Następne--->