--->Syria -sierpień 2008 / Autor: Tomasz Ulatowski
Krak de Chevaliers

Krak de Chevaliers
(fot.T. Ulatowski ) Widok z okna Baszty Południowej górnego zamku. Z lewej fragment południowego Donżonu. (Syria, zamek krzyżowców)

<---Poprzednie ---- Następne--->